Orpheus XXI, Música per a la vida i la dignitat

(Fundació CIMA)

Presentació del projecte ORPHEUS XXI de la Fundació CIMA (Centre Internacional de Música Antiga, promoguda pel músic Jordi Savall).  

ORPHEUS XXI és un projecte intercultural d’acció pedagògica a favor dels joves refugiats o migrants (de qualsevol nacionalitat i origen) amb un coneixement o un talent musical. 

Somni d'Orfeu

(Fundació CIMA)

Gravació i edició de les activitats que desenvolupa aquest projecte i que consisteix en l’execució de concerts de petit format en espais on no sempre arriba la música: hospitals, presons, centres mèdics i barris d’actuació preferent.  

Eres Igual

(Caja Madrid)

Vídeo per a l'exposició "Eres igual", de Caja Madrid, on, a partir d'entrevistes, es posa de relleu l'esforç de diferents persones per fugir de la marginació i l'exclusió social.

Las mujeres inmigradas desafiamos la invisibilidad

(Ajuntament de Barcelona)

Vídeo produit per un grup de dones migrants amb l’acompanyament d'una membre de Manual

en tot el procés de producció, des de la definició de continguts fins l'edició final-.

CURS MIGRAMEDIA

(Ajuntament de Barcelona - Unió Europea)

Vídeo que resumeix un curs d’introducció al maneig bàsic dels mitjans de comunicació i  de com fer-ne ús com a eina d'expressió del col·lectiu, adreçat a persones migrants.

En aquest curs,  MANUAL va impartir també el tallers dels formats audiovisuals (producció de vídeos i ràdio).

Mala premsa

(Ajuntament de Barcelona - Unió Europea)

Vídeo de sensibilització sobre la importància dels mitjans de comunicació en el reforç dels prejudicis racistes, adreçat a diferents col·lectius (periodistes, persones migrants, estudiants de secundària). Format dramatitzat.