Selecció de diferents serveis que oferim a empreses i agències de comunicació.

Algunes d'aquestes feines no es poden mostrar per respecte al compromís de confidencialitat, com per exemple els relacionats amb formació de portaveus, sessions de streaming per grups tancats i formació en la gestió comunicativa de situacions de crisis a partir de simulacres preparats escrupulosamente.

 

Continguts audiovisuals per a plataformes online i sessions streaming

Producció d'events

(inclou escenografía, iluminació, so, projecció i realització en directe)

Gravación d'actes

Producció de materials per les formacions de gabinets de crisis

Vídeos de comunicació externa

Vídeos de comunicació interna

Vídeocomunicats adreçats a mitjans de comunicació

Territori i paisatge (Obra Social de Caixa de Catalunya)

Gestió de residus a Catalunya (Generalitat de Catalunya - Departament de Medi Ambient i Habitatge)

Videos per formación

Instal·lacions audiovisuals permanents