Selecció de diferents serveis que oferim a empreses i agències de comunicació.

Algunes d'aquestes feines no es poden mostrar per respecte al compromís de confidencialitat, com per exemple els relacionats amb formació de portaveus, sessions de streaming per grups tancats i formació en la gestió comunicativa de situacions de crisis a partir de simulacres preparats escrupulosamente.

 

Continguts audiovisuals per a plataformes online i sessions streaming

  • Els més recents
  • Bufalvent:  les associacions d’empresaris dels 4 polígons industrials de Manresa han pogut fer les seves assemblees anuals i votar noves propostes a través de streaming.
  • La Festa del Treball Digne: la tradicional Festa del Trebal Digne de CCOO de Catalunya ha tingut enguany format televisiu i online.
  • Foro FE20: inauguració del FORO FUNDACIÓN ESPLAI SIN PREJUICIOS en format televisiu, amb la participació en remot de diferents convidades/ts. 

Producció d'events

(inclou escenografía, iluminació, so, projecció i realització en directe)

Gravación d'actes

Producció de materials per les formacions de gabinets de crisis

Vídeos de comunicació externa

Vídeos de comunicació interna

Vídeocomunicats adreçats a mitjans de comunicació

Territori i paisatge (Obra Social de Caixa de Catalunya)

Gestió de residus a Catalunya (Generalitat de Catalunya - Departament de Medi Ambient i Habitatge)

Videos per formación

Instal·lacions audiovisuals permanents