Pels nostres projectes sanitaris comptem amb l'assessorament i suport científic de la Doctora Elvira Fernández Giráldez (Directora de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i Catedràtica de Medecina de la Universitat de Lleida, fins el juny'19).

El bus de la Salut

(Fundació Jaume Arnó i Diputació de Lleida)

Presentació del projecte El Bus de la Salut, estudi mèdic que realitza proves diagnòstiques per detectar malalties cardiovasculars, diabetis i possible malaltia renal oculta, recollint mostres de 8.400 persones de la província de Lleida.

El projecte te, de moment, dues fases 2015-18 i 2019-21.

IRB-Lleida

Presentació de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, estructurada en 7 càpsules que, a partir de diferents diàlegs,

reflecteixen l’experiència personal i professional de 14 investigadores de l’Institut.

Fundació Grífols

Producció del programa d'entrevistes "Perspectivas", per la Web. 

UDETMA

(Unitat de Detecció de Malalties aterotrombòtiques - Hospital Arnau de Vilanova de Lleida)

Producció de vídeos sobre tècniques diagnòstiques, gravació de conferències (webcast) pels cursos de la seva plataforma online i sessions per streaming. 

IMO

Producció del banc d’imatges per a l’Institut de Microcirurgía Ocular de Barcelona.    

GOC Networking

(Gestió, Organizació i Comunicació en e'àmbit de la salut)

Durant més de 25 anys de colaboració hem etablert una estreta relació amb GOC Networking.

Fruit d’aquesta feina col·lectiva hem realitzat multitut de materiales per laboratoris i colegis professionals. La majoria no els podem mostrar per respecte al compromís de confidencialitat. 

Alguns exemples són videos en format dramatitzat per cursos de formació adreçats a professionals sanitaris,

conferències sincronitzades amb les diapositives, sessions per streaming, vídeos de comunicació interna i externa,...

Materials de suport a l’acollida

(Generalitat de Catalunya)

Eina de suport a professionals que porten a terme l’acollida a persones migrants acabades d’arribar. En aquest cas es tracta d’un reportatge que informa sobre els serveis, drets i deures que tenen aquestes persones al seu abast en l’ámbit de la sanitat pública. Realitzat en 12 versions idiomàtiques.

El cáncer de mama es pot curar... si es detecta a temps

(GOC Networking - Consorci Sanitari de Barcelona - Generalitat de Catalunya)

Vídeo de suport a la campanya de prevenció del càncer de mama adreçada a dones d’entre 50 i 64 anys.

Mon cher frère

(GOC Networking - Ajuntament de Barcelona)

Vídeo de sensibilització i informació per la prevenció del contagi de la SIDA adreçat a la població migrant procedent de l’Àfrica francòfona resident a CatalunyaFormat dramatitzat.

De buen rollo

(GOC Networking - Ajuntament de Barcelona)

Vídeo de sensibilizació i informació per la prevenció del contagi de la SIDA entre la població joven no escolarizada de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Format dramatitzat.

La festa

(GOC Networking - Ajuntament de Barcelona)

Vídeo de sensibilització i informació per la prevenció del consum de tabac entre els jóves d’entre 10 y 12 anys.

Format dramatitzat.

Treballar en moto

(GOC Networking - Ajuntament de Barcelona)

Vídeo de sensibilització i informació sobre la conducció en moto per la ciutat adreçat a jóves treballadors en empreses de

repartiment i missatgeria. Format dramatitzat.

Quina canya!

(GOC Networking - Ajuntament de Barcelona)

Vídeo de sensibilització i informació per la prevenció del consum d’alcohol adreçat a jóves escolaritzats

d’entre 14 i 16 anys. Format dramatitzat.

XKPTS.COM / XKLOLIAS.COM

(GOC Networking - Fundació viure i conviure - Caixa Catalunya)

Vídeo de sensibilització i informació per la prevenció del consum del cannabis adreçat a joves escolaritzats

d’entre 14 i 16 anys. Format dramatitzat.

El compromís

(Generalitat de Catalunya)

Vídeo de sensibilització i informació per la prevenció de la SIDA en la comunitat pakistanesa  de Catalunya i pel personal sanitari que hi treballa. Format dramatitzat.

Tuberculosis

(Generalitat de Catalunya)

Vídeo de sensibilització i informació sobre la importància de la prevenció, tractament i control de la tuberculosis adreçat,

en diferents llengües, a persones migrants i personal sanitari. Format dramatitzat.

Coneix la tuberculosis

(Generalitat de Catalunya)

 Material de prevenció i informació sanitària sobre la malaltia.

 

10 versions idiomàtiques.

Hospital de Sant Pau

(Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)

Vídeos de presentació de les noves instal·lacions i funcionament del servei d’Urgències Emergències i Crítics,

i del nou Bloc quirúrgic Central.